Pagpapakilala sa Sarili

Lesson
Materials

Sabihin ang pangalan, edad, ang petsa ng kapanganakan at ang pangalan ng mga magulang.

krayola at lapis.

Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Scroll to Top