Grade 5- Gawain 4 (Wika)-B

B. Tukuyin kung ang salitang may diin sa pangungusap ay TAHAS, BASAL, o LANSAKAN.

Scroll to Top