ARALING PANLIPUNAN 3 (Ikalawang Kapat)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

IKALAWANG KAPAT

BALANGKAS NG PAGKASUNOD-SUNOD

Deskripsyon ng Kurso:  Pag-unawa sa pinagmulan at pag-unlad ng sariling lalawigan at rehiyon kasama ang aspektong pangkultura, pampulitika, panlipunan at pangkabuhayan gamit ang malalim na konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago, interaksyon ng tao at kapaligirang pisikal at sosyal.

Layunin: Sa Yunit na ito inaasahan ang mga mag-aaral na:

a. nauunawaan ang kasaysayan ng kinabibilangang rehiyon;

b. nasasabi ang pinagmulan ng lalawigan ayun sa kuwento at ayon sa batas;

c. naisasalaysay ang mga pagbabago ng sariling lalawigan sa rehiyon;

d. nauunawaan ang kahulugan ng mga simbolo at sagisag na nagpapakilala sa lalawigan sa sariling rehiyon;

e. natatalakay ang official hymn at iba pang sining na nagpapakilala sa sariling lalawigan;

f. naipagmamalaki ang mga bayani na nagmula sa kinabibilangang lalawigan;

g. nakasusulat ng payak na kuwento tungkol sa lalawigan ng kinabibilangang rehiyon na naging katangi-tangi sa sarili.

PAKSA:

Klima sa Pilipinas

Pinagmulang Kasaysayan ng Kinabibilangang Lalawigan

Mga Pagbabago sa Aking Lalawigan

Simbolo ng mga Lalawigan

Ang mga Bayani ng Sariling Lalawigan at Rehiyon

BATAYAN SA PAGMAMARKA:

Awtput na Pasulat————————– 30%

Pagtataya sa Nagawa———————–50%

Markahang Pagsusulit———————20%

Kabilogan                                      100%

References: ARALING PANLIPUNAN PILIPINAS: PINAGPALANG BAYANG SINILANGAN 3

Scroll to Top