ARALING PANLIPUNAN 4 (SECOND QUARTER)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

BALANGKAS NG PAGKAKASUNOD-SUNOD

ARALING PANLIPUNAN 4

IKALAWANG KAPAT

DESKRIPSIYON NG KURSO:Naipagmamalaki ang pagka- Pilipino at ang bansang Pilipinas na may pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng mga kulturang Pilipino batay sa paggamit ng mga kasanayan sa heograpiya, pag-unawa sa kultura at kabuhayan, pakikilahok sa pamamahala at pagpapahalaga sa mga mithiin ng bansang Pilipinas

I:  LAYUNIN:

Pagkatapos ng Ikalawang Markahan ang mga mag-aaral ay makukuha ang sumumusunod na kompetens:

 1. nailalarawan ang gawaing pangkabuhyan sa ibat-ibang lokasyon ng Bansa;
 2. naipapaliwanag ang iba’t-ibang pakinabang pang ekononomiko ng mga likas na         yaman ng Bansa;
 3. nasusuri ang kahalagahn g matalinong pagpapasya sa pangasiwa ng mga likas na    yaman ng bansa;
 4. nailalarawan ang mga pagkakakilanlang kultural ng Pilipinas;
 5. natatalakay ang kontribusyon ng mga iba’t-ibang pangkat
 6. asusuri ang papel na ginagampanan ng kultura at pangkabuhayang gawain sa pagbuo ng pagkakakilanlang Pilipino
 1. NILALAMAN:
 1. Gawaing Pangkabuhayan ng Bansa
 2. gawaing pangkabuhayan sa ibat-ibang lokasyon ng bansa
 3. kaugnayan ng kapaligiran sa uri ng pamumuhay
 4. Uri ng mapa
 5. Pagkakalinlang Kultural
 6. Relihiyon
 7. Panahanan
 8. Katutubong pamayanan
 9. Pangkat Etnolinggwistiko
 10. Kaugalian
 11. Tradisyon
 12. Paniniwala
 13. Pagpapanatili sa mga pagkakalinlang kultura ng mga Pilipino
 14.  BATAYAN SA PAGMAMARKA

A.Awtput na Pasulat:                                   30%

            B.Pagtataya sa Nagawa:                            50%

            C.Markhang  Pagsusulit                             20%

            TOTAL:                                                           100

MS. LILIBETH M. LACSON                      ­­­­­­­­         ________________________________

            Subject Teacher                                              Parent’s Signature over Printed Name

Scroll to Top