ARALING PANLIPUNAN 4

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Subject
Materials

Naipagmamalaki ang pagka- Pilipino at ang bansang Pilipinas na may pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng mga kulturang Pilipino batay sa paggamit ng mga
kasanayan sa heograpiya, pag-unawa sa kultura at kabuhayan, pakikilahok sa pamamahala at pagpapahalaga sa mga mithiin ng bansang Pilipinas.

I: LAYUNIN:
Pagkatapos ng Unang Markahan ang mga mag-aaral ay makukuha ang sumumusunod na kompetens:
a.naiisa isa ang mga katangian ng bansa;
b.natutukoy sa mapa ang kinalalagyan ng bansa sa rehiyong asya at mundo;
c.nabibigay ang kahulugan ng iskala;
d.natutukoy ang mga uri ng klima sa pilipinas;
e.nakikilala ang mga halaman at hayop na makikita sa sariling lalawigan o rehiyon;
f.nailalarawan ang bansa ayon sa mga katangiang pisikal at pagkakakilanlang heograpikal nito.;
g.natutukoy ang mga pangunahing likas na yaman ng bansa; at
h.nakagagawa nang maagap at wastong pagtugon sa mga panganib.

II. NILALAMAN:
ANG PILIPINAS BILANG ISANG BANSA

1.KINALALAGYAN NG AKING BANSA

2.HANGGANAN AT LAWAK NG AKING BANSa

3.KLIMA AT PANAHON NG AKING BANSA

4.MGA HAYOP AT PANANIM SA AKING BANSA

5.KATANGIANG PISIKAL NG AKING BANSA

6.MGA LIKAS NA YAMAN NG AKING BANSA

7.ANG MGA HAMONG KINAKAHARAP NG AKING BANSA

III.BATAYAN SA PAGMAMARKA:

Awtput na Pasulat: 30%
Pagtataya sa Nagawa: 50%
Markhang Pagsusulit 20%
TOTAL: 100%

Meeting does not exist: 89840716418.

Scroll to Top