ARALING PANLIPUNAN 4(3RD QUARTER)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

BALANGKAS NG PAGKAKASUNOD-SUNOD

ARALING PANLIPUNAN 4

IKATLONG KAPAT

DESKRIPSIYON NG KURSO:Naipagmamalaki ang pagka- Pilipino at ang bansang Pilipinas na may pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng mga kulturang Pilipino batay sa paggamit ng mga kasanayan sa heograpiya, pag-unawa sa kultura at kabuhayan, pakikilahok sa pamamahala at pagpapahalaga sa mga mithiin ng bansang Pilipinas

I:  LAYUNIN:

Pagkatapos ng Ikatlogn Markahan ang mga mag-aaral ay makukuha ang sumumusunod na kompetens:

 • naipapakita ang kaugnayan ng heograpiya,kultura at pangkabuhayang gawain sa pagbuo ng pagkakakilanlang Pilipino;
 • nasusuri ang balangkas o estruktura ng pamahalaan ng Pilipinas;
 • nasusuri ang kaugnayang kapangyarihan ng tatlong angay ng pamahalaan;
 • natatalakay ang epekto ng mabuting pamumuno sa pagtugon ng pangangailangan ng bansa;
 • natatalakay ang kahulugan ng ilang simbolo at sagisag ng kapangyarihan ng pamahalaan at
 • nasusuri ang mga proyekto at iba pang gawain ng pamahaaan sa kabutihan ng lahat o nakararami.
 • NILALAMAN:
 1. Pamanang pook sa ating bansa
 2. Mga iba’t-ibang pamanang pook sa ating bansa
 3.  Ang Pambansang Pamahalaan
 4. Antas ng pamahalaan
 5. Balangkas
 6. Mga kapangyarihan ng mga sangay
 7. Mga namumuno sa ating bansa
 8. Mga sagisag ng bansa
 9. Ang pamahaaan at serbisyong Panlipunan
 10. Mga Ahensya ng ating Pamahalaan
 11. Ang mga tungkulin ng bawat ahensya
 12. Mga sagisag ng kapangyarihan ng bansa
 13. Mga kasalukuyang programa ng pamahalaan
 14. Mga iba pang gawain ng pamahalaan

III.BATAYAN SA PAGMAMARKA

A.Awtput na Pasulat:                                   30%

            B.Pagtataya sa Nagawa:                            50%

            C.Markhang  Pagsusulit                             20%

            TOTAL:                                                           100%

           

Scroll to Top