FILIPINO 1 – FOURTH QUARTER

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Latest Project - LowGif

BALANGKAS NG PAGKAKASUNOD-SUNOD

I. Mga Layunin

Pagkatapos ng ikaapat na markahan, malilinang sa mga mag-aaral ang mga      sumusunod na kompetensi:

A. Pagbasa

 1. natutukoy ang kahulugan ng mga salita batay sa kasingkahulugan;
 2. nababaybay nang wasto ang mga salitang may tatlo o apat na pantig;
 3. napapalitan at nadagdagan ang mga tunog upang makabuo ng bagong salita; at
 4. nakasusunod sa napakinggang panuto, 1-2 hakbang.

B. Wika

 1. natutukoy ang salitang naglalarawan na akma sa larawan;
 2. napipili ang salitang kilos sa pangungusap;
 3. nasasabi ang paraan, panahon, at lugar ng pagsasagawa ng kilos o gawain sa tahanan, paaralan, at pamayanan; at
 4. natutukoy ang pang-ukol na ginamit sa pangungusap.

II. Nilalaman

A. Pagbasa

 • Nang Magtampo si Buwan
 • Ang Tamad na Ahas
 • Lubi-lubi
 • Ang mga Pinsan Kong Balikbayan

B. Wika

 • Pang-uri at Dalawang Uri Nito
 • Pandiwa
 • Pang-abay at Uri Nito
 • Pang-ukol

III. Pamantayan sa Pagmamarka

Awtput na Pasulat                                              ————             30%

      Pagtataya sa Nagawa                                        ————             50%

      Marahang Pagsusulit                                         ————             20%

                                                                                          __________________

      Kabuuan                                                              ————             100

Scroll to Top