FILIPINO 5 (IKALAWANG KAPAT)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Deksripsiyon ng Kurso:

Ang kursong ito ay lumilinang ng kakayahan sa pakikipagtalastasan, mapanuring pag-iisip at, pagpapahalaga sa panitikan at kultura sa pamamagitan ng iba’t ibang teksto/ babasahing lokal at pambansa.

I. Mga Layunin:

Pagkatapos ng ikalawang markahan, malilinang sa mga mag-aaral ang mga sumusunod na kompetens:

A. Pagbasa:

 1. Naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di pamilyar na mga salita sa pamamagitan ng pormal na depinisyon;
 2. Nasasagot ang mga tanong sa binasa/napakinggang kuwento; at
 3. Naibibigay ang paksa/layunin ng napakinggang kuwento/usapan/talata, at pinanood na dokumentaryo.

B. Wika

 1. Nakikilala ang pandiwa at panahunan nito, natutukoy ang uri ng pandiwang ginamit sa pangungusap, natutukoy ang pokus ng pandiwa sa pangungusap; at
 2. Nagagamit ang pang-uri sa paglalarawan ; at natutukoy ang pang-uri at ang kaantasan nito.

II. Mga Nilalaman

A. Pagbasa

 1. Maikling Kuwento
 2. Maikling Kuwento
 3. Talambuhay
 4. Pabula
 5. Parabula

B. Wika

 1. Gamit ng Pangngalan
 2. Pandiwa at Aspekto Nito
 3. Uri ng Pandiwa
 4. Aspekto ng Pandiwa
 5. Ang Pang-uri at Mga Uri ng Pang-uri
 6. Kaantasan ng Pang-uri

III. Mga Pamantayan

 1. Awput na pasulat —————————-30%
 2. Pagtataya sa Nagawa————————50%
 3. Markahang Pagsusulit ———————–20%

         Kabuuan ————————————-100%

Scroll to Top