FILIPINO 5 (IKATLONG KAPAT)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Deskripsiyon ng kurso:

Ang kursong ito ay lumilinang ng kakayahan sa pakikipagtalastasan, mapanuring pag-iisip at, pagpapahalaga sa panitikan at kultura sa pamamagitan ng iba’t ibang teksto/ babasahing lokal at pambansa.

I. Mga Layunin:

Pagkatapos ng  ikatlong markahan, malilinang sa mga mag-aaral ang mga sumusunod na kompetens:

A. Pagbasa

 1. nagbibigay ang mga salitang magkakasalungat at magkakasingkahulugan;
 2. napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa tekstong napakinggan (kronolohikal na pagsusunod-sunod);
 3. naibabahagi ang isang pangyayaring nasaksihan, at
 4. Nasasagot ang mga tanong sa binasa/napakinggang kuwento, tula, alamat at parabula.

B. Wika

 1. nagagamit ang pang-abay sa paglalarawan ng kilos, at nagagamit ang pang-abay at pang-uri sa paglalarawan;
 2. nagagamit nang wasto ang pang-angkop sa pakikipagtalastasan; at
 3. nasasabi ang simuno at panag-uri sa pangungusap.

II. Mga Nilalaman:

A. Pagbasa

 1. Maikling Kuwento
 2. Tula
 3. Alamat
 4. Maikling Kuwento
 5. Parabula
 6. Tula

B. Wika

 1. Pang-abay at Mga Uri Nito ( Pamaraan, Panlunan , Pamanahon)
 2. Iba Pang Uri ng Pang-abay ( Panang-ayon, Pananggi, Pang-agam)
 3. Iba Pang Uri ng Pang-abay ( Ingklitik, Kondisyonal, Kusatibo)
 4. Pagkakaiba ng Pang-uri at Pang-abay
 5. Pang-ugnay ( Pang-angkop, Pang-ukol, Pangatnig)
 6. Parirala, Sugnay at Pangungusap

III. Pamantayan sa Pagmamarka:

 1. Awput na pasulat —————————-30%
 2. Pagtataya sa Nagawa————————50%
 3. Markahang Pagsusulit ———————–20

          Kabuuan ————————————-100%

Gng. Juanita J. Calantas

Scroll to Top