FILIPINO 5

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Subject
Materials

Deskripsiyon ng kurso:

Ang kursong ito ay lumilinang ng kakayahan sa pakikipagtalastasan, mapanuring pag-iisip at, pagpapahalaga sa panitikan at kultura sa pamamagitan ng iba’t ibang teksto/ babasahing lokal at pambansa.

I. Mga Layunin

Pagkatapos ng unang markahan, malilinang sa mga mag-aaral ang mga sumusunod na kompetens:

A. Pagbasa

 • nasasagot ang mga tanong sa napakinggan o nabasang kwento;
 • naibibigay ang kahulugan ng salitang pamilyar at di pamilyar na mga salita sa pamamagitan ng tono o damdamin, paglalarawan , kayarian ng mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang diin at tambalang salita; at
 • naiuugnay ang sariling karanasan sa pagbasa upang mahikayat ang iba na  magbasa   ng iba’t ibang akda.

B. Wika

 • nagagamit nang wasto ang mga pangngalan at mga panghalip sa pagtatalakay sa sarili, sa mga tao, sa hayop, lugar at pangyayari sa paligid; sa usapan; at sa paglalahad sa sariling karanasan.

II. Mga Nilalaman

A. Pagbasa

 • Maikling Kuwento
 • Sanaysay
 • Tula
 • Talambuhay
 • Maikling Kuwento

B. Wika

 • Uri ng Pangngalan Ayon sa Katangian at Tungkulin
 • Kasarian ng Pangngalan
 • Gamit ng Pangngalan
 • Kaukulan ng Pangngalan
 • Panghalip Panao, Pamatlig , Panaklaw at Pananong

III. Pamantayan sa Pagmamarka:

 • Awput na pasulat —————————-30%
 • Pagtataya sa Nagawa————————50%
 • Markahang Pagsusulit ———————–20
 • Kabuuan ————————————-100%

Gng. Juanita J. Calantas

Meeting ID 87431397303
Topic Filipino 5 - Kreutzer
Meeting Status Waiting - Not started

Refresh is needed to change status.

Start Time Monday, Apr 19, 2021 09:15 AM
Timezone Asia/Hong_Kong
Duration 30
Join via Zoom App Join
Join via Web Browser Join

Scroll to Top