FILIPINO 6 (Ikatlong Markahan)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

I. Deskripsyon ng Kurso:

Ang kursong ito ay lumilinang ng kakayahan sa pakikipagtalastasan, mapanuring pag-iisip at pagpapahalaga sa wika, panitikan at kultura upang makaambag sa pag-unlad ng bansa.

II. Mga Layunin

Sa pagtatapos ng ikatlong markahan, malilinang sa mag-aaral ang pag-unawa sa mga akda sa pamamagitan ng sumusunod na kompetens:

A. Pagbasa

naipamamalas ang paggalang sa ideya, damdamin at kultura ng may akda ng tekstong napakinggan o nabasa;

napapahalagahan ang mga tekstong pampanitikan sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa usapan at gawaing pampanitikan;

naibabahagi ang karanasan sa pagbasa upang makahikayat ng pagmamahal sa pagbasa ng panitikan; at

napatutunayan ang mensaheng inihahatid ng teksto.

B. Wika

  1. naipagmamalaki ang sariling wika sa pamamagitan ng paggamit nito; at
  2. nagagamit ang wika bilang tugon sa sariling pangangailangan at sitwasyon.

III. Nilalaman

A. Pagbasa

Alamat

Talaarawan

Maikling Kwento

Mitolohiya

Tula

B. Wika

Pagkakaiba ng Pang-abay at Pang-uri

Uri ng Pang-abay

Pang-ugnay

Pagbabaybay ng mga Salita

IV. Batayang Pagmamarka

Awtput na Pasulat                ———————— 30%

Pagtataya sa Nagawa         ———————— 50%

Markahang Pagsusulit        ———————— 20%

Kabuuan                               ———————— 100%

Scroll to Top