FILIPINO 7 ( IKALAWANG KAPAT)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Balangkas na Pagkakasunod-sunod

DESKRIPSYON NG KURSO:

Ang kursong ito ay lumilinang ng kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip at pang-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at iba’t ibang uri ng teksto at akdang pampanitikang rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura, gayundin ang iba’t ibang kulturang panrelihiyon.

I. Mga Layunin:Pagkatapos ng ikalawang markahan, naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga akdang pampanitikan ng Visayas:

 1. naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip, at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan ng Visayas;
 2. nakasasagot sa mga katanungan hinggil sa binasang akda;
 3. nailalarawan ang mga natatanging aspektong pangkultura na nagbibigay-hugis sa binasang panitikan ng Kabisayaan; at
 4. nakasusulat ng orihinal na liriko ng awiting –bayan gamit ang wika ng kabataan

II. Mga Nilalaman

A. Mga Akdang Pampanitikan ng Visayas

 1. Mga Bulong at Awiting Bayan
 2. Alamat
 3. Dula
 4. Epiko
 5. Maikling Kuwento

B. Retorika

 1. Retorikal na Pang-ugnay
 2. Pangungusap na Walang Paksa
 3. Barayti ng Wika
 4. Mga Pahayag sa Paghahambing at Iba Pang Kaantasan ng Pang-uri
 5. Mga Pahayag na Ginagamit sa Panghihikayat
 6. Pang-ugnay sa Pagsasalaysay o Paglalahad

III. Pamatayan sa Pagmamarka

 1.  Lingguhang Awtput na Pasulat  ——————————30%
 2.  Pagtataya sa Nagawa                  —————————– 50%
 3.    Markahang pagsusulit                         ———————  20%                                                                                                                                                                                                                             
 •  Kabuuan                                                                       100%
Scroll to Top