FILIPINO 9 (IKAAPAT NA KAPAT)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

BALANGKAS NG PAGKAKASUNOD-SUNOD

Deskripsiyon ng kurso:

Ang kursong ito ay lumilinang ng kakayahang komunikatibo,mapanuring pag-iisip,at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at iba’t ibang uri ng teksto at saling-akdang Asyanoupang mapatibay ang pagkakakilanlang Asyano.

I. MGA LAYUNIN:

Pagkatapos ng ikaapat na markahan, malilinang sa mga mag-aaral ang mga sumusunod na kompetens:

 1. nabibigyang-kahulugan ang mga mahihirap na salita batay sa kasingkahulugan at kasalungat nito;
 2. nakikilala at nailalarawan ang ating pambansang bayani;
 3. nahihinuha ang katangian ng mga tauhan at natutukoy ang kahalagahan ng bawat isa sa nobela;
 4. naibabahagi ang sariling damdamin sa tinalakay na mga pangyayaring naganap sa buhay ng tauhan;
 5. nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasang kabanata;
 6. natutukoy ang mga pangyayari sa kasalukuyan ; at
 7. naiuugnay ang mga pangunahing aral na taglay ng nobela sa mga pangyayari sa kasalukuyan.

II. MGA NILALAMAN

NOLI ME TANGERE sa PUSO ng mga ASYANO

 1. Mga Tala sa Buhay ni Dr. Jose P. Rizal at Ang Kaligirang Pangkasaysayan sa Noli Me Tangere
 2. Ang Pagsisiwalat ng Katotohanan (Kabanata 1-13)
 3. Pangamba, Pagdaralita, at mga Paratang (Kabanata 14-24)
 4. Pagkamulat sa Darating na Kapahamakan (Kabanata 25-39)
 5. Ang mga Api at Mapang-Api (Kabanata 40-51)
 6. Mga Pangyayaring Humantong sa Isang Katapusan (Kabanata 52-56)

III. MGaA PAMANTAYAN SA PAGMAMARKA:

 1. Lingguhang Awtput na Pasulat                      ———-                   30%
 2. Pagtataya sa Nagawa                                       ———-                   50%
 3. Markahang Pagsusulit                                      ———-                   20%

Kabuuan                                                       ———-                        100%

GNG. JUANITA J. CALANTAS

Scroll to Top