FILIPINO 9 (IKATLONG KAPAT)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

BALANGKAS NG PAGKAKASUNOD-SUNOD

Deskripsyon ng kurso:

Ang kursong ito ay lumilinang ng kakayahang komunikatibo,mapanuring pag-iisip,at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at iba’t ibang uri ng teksto at saling-akdang Asyanoupang mapatibay ang pagkakakilanlang Asyano.

I. Mga Layunin:

Pagkatapos ng ikatlong markahan, malilinang sa mga mag-aaral ang mga sumusunod na kompetens:

 1. nabibigyanG-kahulugan ang mga salita batay sa kontekstong pinaggamitan;
 2. nasusuri ang mga sitwasyon at nasasagot ang mga tanong na bakit at paano;
 3. nasusuri ang mga elemento ng elehiya batay sa: – Tema – Mga tauhan – Tagpuan – Mga mahihiwatigang kaugalian o tradisyon – Wikang ginamit – Pahiwatig o simbolo – Damdamin;
 4. napatutunayang ang mga pangyayari at/o transpormasyong nagaganap sa tauhan ay maaaring mangyari sa tunay na buhay; at
 5. nagagamit nang wasto sa pangungusap ang matatalinhagang pahayag at uri ng tayutay, natutukoy ang damdaming nagpapasidhi sa pangungusap, , natutukoy anh panandang pandiskursog ginamit sa pangungusap, nagagamit ang iba’t ibang uri ng pang-abay at nakikilala ang kaantasan ng pang-uri.

II. Mga Nilalaman

A. Mga Akdang Pampanitikan sa Kanluran at Timog Asya

 1. Parabula
 2. Tula
 3. Maiking Kuwento
 4. Maikling Kuwento
 5. Alamat

B. Retorika

 1. Ang mga Ekspresyong Idyomatiko at Patalinhagang Pagpapahayag o Mga Tayutay
 2. Mga Kataga / Pahayag sa Pagpapasidhi ng Damdamin
 3. Panandang Pandiskurso
 4. Uri ng Pang-abay
 5. Pang-uri at Kaantasan Nito

III. Pamantayan sa Pagmamarka

 1. Lingguhang Awtput na Pasulat                      ———-                        30%
 2. Pagtataya sa Nagawa                                       ———-                        50%
 3. Markahang Pagsusulit                                      ———-                        20%

Kabuuan                                                        ———-                         100%

Gng. Juanita J. Calantas

Scroll to Top