PAGSULAT SA FILIPINO SA PILING LARANGAN (AKADEMIK) 12

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Subject
Materials

Diskripsyon ng Kurso:

Pagsulat ng Iba’t ibang anyo ng sulating lilinang sa mga kakayahang magpahayag tungo sa mabisa, mapanuri, at masinop na pagsusulat sa piniling larangan    

Course Objectives:

 Pagkatapos talakayin ang kurso, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

  1. Natutukoy ang layunin, katangian, at kahulugan ng mga akademikong sulatin
  2. Nailalapat ang prinsipyo, opinyon, at paniniwala kaugnay sa pagbuo ng akademikong sulatin
  3. Nakapagbubuo ng mga orihinal na akademikong sulatin

Course Requirements:

  1. Isang Talumpati
  2. Malikhaing Portfolyo
  3. Filipino-English Dictionary

Academic Performance Evaluation System:

Written Works…………………………………………………………….…25%

            Performance Tasks…………………………………………………………45%

            Quarterly Assessment…………………………………………..…………30%

References:

Bandril, L. T., Villanueva, V. M. (2016). Pagsulat sa Filipino sa Piling Larangan

(Akademik at Sining): Vibal Group Inc.

San Juan, DM M., Briones, JK R. (2017). Salimbay: Filipino sa Larangang Akademiko

Salesiana Books by DBP Don Bosco Press

Prepared by:

Jevi Joy B. Belgira

Subject Teacher

Parent’s/Guardian’s Signature:________________________

Meeting does not exist: 83832146560.

Scroll to Top