KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINO II

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Subject
Materials

   

I. Diskripsyon ng Kurso:

Pag-aaral tungo sa pananaliksik ukol sa kalikasan, katangian, pag-unlad, gamit at paggamit ng Wikang Filipino sa mga sitwasyong komunikatibo at kultural sa lipunang Pilipino

II. Course Objectives:

 Matapos ang aralin, inaasahang maisasagawa ng mga mag-aaral ang sumusunod:

  1. Natutukoy ang kalikasan, katangian, at kahulugan ng wika
  2. Napahahalagahan ang paggamit ng wikang Filipino sa pakikipagkomunikasyon
  3. Nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik ukol sa penomenang kultural at panlipunan sa bansa

IV. Course Requirements:

  1. Diksyonaryong Filipino-Ingles
  2. Mga performance Tasks

VI. Academic Performance Evaluation System:

Written Works…………………………………………………………….…25%

            Performance Tasks…………………………………………………………50%

            Quarterly Assessment…………………………………………..…………25%

VII. References:

Taylan, D. R., Petras, J., Geronimo, J.V. (2016). Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino: REX Printing Company Inc.

San Juan, DM. M., Brinoes, JK. R. (2016). Salimbay: Mga Teorya at Praktika ng Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino: SalesianaBooks by Don Bosco Press, Inc.

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino nina Dolores R. Taylan, et al.

Ortograpiya at Istruktura ng Wikang Filipino ni Dr. Sol Abellar

Prepared by:

Jevi Joy B. Belgira

Subject Teacher

Parent’s/Guardian’s Signature:________________________

Meeting does not exist: 82575589388.

Scroll to Top