MOTHER TONGUE 1 (Ikaduha nga Ukbo)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

IKADUHA NGA UKBO

Balangkas ng Pagkasunod-sunod

Deskripsyon ng Kurso: Ang bata mapakita ang sadsaran nga ikasarang sa komunikasyon sa paghambal nahanungod sa topiko gamit sa simple nga duha ka tinaga nga paghambal kag indi-paghambal  para maintyindihan ang lenggwahe, mapakita ang pag-intyindi sa sadsaran nga  bokabularyo kag istruktura nga lenggwahe, proseso nga pagbasa, sistema sa pagsulat kag pag-apresyar sa aspekto sang isa ka kultura.

TINUTUYO: Sa katapusan sang mga nakaplano nga mga hilikuton, ang mga bata gina ekspektar:

PAGBASA

a. makahangop sa mga drama kag mga istorya nga ginbasa paagi sa pagsabat sang insakto sang mga pamangkot nahanungod sa mga detalye kag mga hitabo sini;

b. makaapresyar sang kaugalingon nga linggwahe nga natun-an sa drama kag istorya paagi sa paggamit sa pagistorya, pagbasa kag pagsulat; kag

c. mapangabuhi sang insakto ang mga mensahe sang mga ginbasa nga mga seleksyon sa ila kaugalingon nga kabuhi sa balay, eskwelahan kag sa ila tagsa-tagsa nga katilingban.

WIKA

a. makabasa sang insakto nga paggamit sang prase, dinalan, mga klase sang dinalan, mga pangkuwit, ang mga pulong kag matuod nga ngalan;

b. makakita kag makakilala sang prase, dinalan, mga klase sang dinalan, mga pangkuwit, ang mga pulong kag matuod nga ngalan; kag

c. makahatag kag makahambal sang insakto ukon husto nga mga prase, dinalan, mga klase sang dinalan, mga pangkuwit, ang mga pulong kag matuod nga ngalan.

TOPIKO:

PAGBASA

Dalayawon nga Drayber

Bag-ong Tuig Na!

Ang Bag-o nga Abyan

Ang Ati-Atihan

WIKA

Ang Ugat sang Tinaga

Ang Prase kag Dinalan

Mga Klase sang Dinalan/Mga Pangkuwit

Ang Pulong (Noun)

Matuod nga Ngalan (Proper Noun)

BASEHAN SANG PAGGRADO:

Malip-ot kag malawig nga pagtutuos——————– 30%

Proyekto kag Performance Assessment—————-50%

Markahang Pagtutuos————————————-20%

Kabilogan                                                                 100%

References: Pag-uswag sa Pagbasa 1

Scroll to Top