PAGBASA AT PAGSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK II

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

I. Diskripsyon ng Kurso:

Pag-aaral sa proseso ng pagbasa at pagsusuri ng iba’t ibang anyo at uri ng teksto na nakatutulong sa pagbuo at pagsulat ng sestimatikong pananaliksik

II. Layunin ng Kurso:

 Pagkatapos talakayin ang kurso, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

  1. Natutukoy ang layunin, katangian, at kahulugan ng pananaliksik
  2. Napahahalagahan ang iba’t ibang uri ng teksto sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang video clip na mapupulutan ng aral
  3. Nakapagsusuri ng iba’t ibang uri ng tekstong nabasa

III. Course Requirements:

  1. Diksyonaryong Ingles-Filipino
  2. Performance Tasks

IV. Performance Tasks:

  1. Group Mapping Activity
  2. Video Tutorial

VI. Academic Performance Evaluation System:

Written Works…………………………………………………………….…25%

            Performance Tasks…………………………………………………………50%

            Quarterly Assessment…………………………………………..…………25%

V. References:

Prepared by:

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik ni Crizel Sicat-De Laza

Gabay sa Pagbasa, Pagsulat at Pananaliksik sa Filipino ni Arvin A. Arnilla

Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik nina J. Arrogante, et al.

Modyul sa Pagtuturo ng Pakikinig, Pagsasalita, Pagbasa at Pagsulat ni Dr. Sol P. Abellar

Ms. Jevi Joy B. Belgira

Subject Teacher

Parent’s/Guardian’s Signature:________________________

Scroll to Top